Tag

ayni hak

Browsing

Resmin büyük boyutuna ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Öncelikle genel olarak haklarla ilgili bir tanım yapmak faydalı olabilir. Hakkın ne olduğuyla ilgili pek çok farklı tanım vardır. Bu tanımlar içerisinde şu an temel olarak OGUZMAN/BARLAS’ın hak tanımını kullanabiliriz. Hak , hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi tanınan menfaattir.OĞUZMAN/BARLAS – MEDENÎ HUKUK s-141 22.Bası Bu yazıda haklardan bahsederken özel hukuk içerisindeki haklardan bahsedeceğim. Bu haklar çeşitli ortak özelliklerine göre pek çok farklı gruba ayrılmışlardır. Bana…